piątek, 26 lutego 2010

niech tam (cd.)

jest odpowiedź na zgłoszenie odnośnie zamówionego rachunku szczegółowego (zostawiam samo mięsko i poprawiam formatowanie):

Numer zgłoszenia:15257322
Data:18.02.2010

Witamy [...] dziękujemy za zgłoszenie dotyczące reklamacji rachunku szczegółowego, które [...].
Informujemy, że Pana sprawa została dokładnie przeanalizowana. Zaznaczamy, że wszystkie zastrzeżenia zgłaszane przez naszych Abonentów są traktowane z najwyższą troską i uwagą.
W odpowiedzi na zgłoszenie oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 roku w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej, będące aktem wykonawczym do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne poniżej przedstawiamy decyzję w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów paragraf 12 punkt 8:

"Operator na wniosek Abonenta złożony w OK zobowiązany jest doręczyć Abonentowi, w postaci wydruku komputerowego lub innego dokumentu, szczegółowy wykaz świadczonych na rzecz Abonenta Usług Telekomunikacyjnych we wskazanym przez niego Okresie Rozliczeniowym, z wyszczególnieniem zrealizowanych połączeń, daty realizacji i czasu trwania połączenia. Za sporządzenie takiego wykazu Operator pobiera każdorazowo opłatę w wysokości określonej w Cenniku. Abonent ma prawo żądać tych danych z okresu maksymalnie 12 miesięcy wstecz, licząc od dnia wystąpienia z wnioskiem".

Zgodnie z dyspozycją biling został wystawiony i dostarczony. W związku z tym Pana reklamacja została uznana za niezasadną. Historię połączeń z konkretnymi stronami może Pan także sprawdzić w przeglądarce internetowej. W razie dodatkowych pytań[...]
Z poważaniem [...] specjalista ds. obsługi klienta
Powyższa odpowiedź wyczerpuje drogę postępowania reklamacyjnego. Informujemy, iż [...]


niezłe nie?

no to skoro już gramy w takie gierki to let's go:


Numer zgłoszenia:15438392
Data:24.02.2010

do: [...] specjalista ds. obsługi klienta
dotyczy: zgloszenie 15257322

cytat z regulaminu P4:
"z wyszczególnieniem zrealizowanych połączeń, daty realizacji i czasu trwania połączenia. " podkreslam CZASU TRWANIA POLACZENIA. ponadto pragnę zauważyć iż żaden regulamin nie ma znaczenia nadrzędnego do ustawy Prawo Telekomunikacyjne i innych obowiązujących aktów prawnych. na wykazie połączen powinien znajdować się również numer docelowy. powtarzam NUMER DOCELOWY (art. 80, par. 3 prawa telekomunikacyjnego)
proszę zatem o wskazanie gdzie w przypadku poniższego połaczenia:

25.12.2009 00:45:18 Internet Transmisja danych strefa Play 855860 kB

znajduje się pozycja NUMER DOCELOWY oraz CZAS TRWANIA POŁĄCZENIA w związku z powyższym podtrzymuję moja decyzję o wstrzymaniu niesłusznie naliczonej opłaty za rachunek szczegółowy, oraz informuję iż odrzucenie reklamacji jest bezzasadne - niniejsze zgłoszenie prosze traktować jako odwołanie się od tej decyzji. z powazaniem

normalnie to lepsze od gry w szachy. rozrywka intelektualna na najwyższym poziomie. już się nie mogę doczekać odpowiedzi.
podobnie jak cały czas czekam na rozwiąznie mojej sprawy z transmisją danych na > 1000zł. właśnie minęły dwa miesiące.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz